1- Okul öncesi eğitimde Montessori Yaklaşımı 

      http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/kkefd/article/viewFile/4088/3912

2-Koçyiğit, Sezai., Kayılı, G. ve Kuşcu, Ö. “Montessori Eğitimi Alan ve Almayan Anaokulu Öğrencilerinin Sosyal Becerilerinin Karşılaştırılması” Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 20, 2009.

3-Güleş, Figen ve Yavuz Erişen. “Okulöncesi Dönem Montessori Eğitim  Uygulamalarıyla Kozmik Eğitime Hazırlık” Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Ankara,2009.

4-Güleş, Figen ve Sema Öngören. “Okulöncesi Dönem Montessori Eğitim  Uygulamalarında Öğretmen-Çocuk-Veli İletişiminin Değerlendirilmesi.” 5.Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul, 2008.

5-Yiğit, Türkan. “Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Montessori ve Geleneksel Öğretim Yöntemleri Alan Çocukların Sayı Kavramını Kazanma Davranışlarının Karşılaştırılması.”  Yüksek Lisans Tezi Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.

6-Öngören, Sema. “Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 4-5 Yaş Grubu Çocuklarına Geometrik Şekil Kavramı Kazandırmada Montessori Eğitim Yönteminin Etkililiği.”  Yüksek Lisans Tezi Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.

7-Lillard AS. Preschool children's development in classic Montessori, supplemented Montessori, and conventional programs 2012;50(3):379-401.

8- He HLYan HZuo LLiu LZhang XPEffects of Montessori education on the intellectual development in children aged 2 to 4 years.  2009 ;11(12):1002-5.

9-Lillard AElse-Quest N. The early years. Evaluating Montessori education.  2006:29;313(5795):1893-4.

10-Byun WBlair SNPate RRObjectively measured sedentary behavior in preschool children: comparison between Montessori and traditional preschools.  2013:3;10:2. 

11-Foschi R.Science and culture around the Montessori's first "Children's Houses" in Rome (1907-1915). 2008;44(3):238-57. 

12-Oğuz V, Akyol A. Çocuk eğitiminde montessori yaklaşımı. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, 2006, s.243-256

13-Diamond A, Lee K. İnterventions shown to Aid Executive Function Development in Children 4–12 Years Old

Science. 2011:19; 333(6045): 959–964
14-
Kullandıkları Stratejiler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 13, Sayı 25, Mart 2013, 269 - 290