Montessori Sınıflarında İlk Günler

Montessori sınıflarında dönemin başlangıcından itibaren ilk altı haftanın özel bir önemi vardır Normalizasyon denilen bu dönem baharda çiçeklerin açmasına benzetilir.  Çocuğun bağımsızlığını kazandığı, dikkat ve konsantrasyonunun gelişim kaydetme süreci içine girdiği,  çalışma isteğinin artmaya başladığı, sessizliğin huzurunu fark ettiği, dinginleştiği  ve materyallerle bütünleşme çabaları sergilediği önemli bir zaman dilimidir.  Bu dönemde ayrıca çocuk yeni çevresiyle güven bağı kurarak kendine bir yer edinir. Normalizasyonun sağlıklı bir şekilde tamamlanması için  sınıf içindeki rehberler ve diğer okul çalışanları çok dikkatli davranmaktadırlar.  Aileler bu dönemde okulla tam bir  işbirliği içinde çalışmaktadırlar. Eğitimin ve çalışmaların devamlılığının kesintiye uğramaması herkes için çok önemlidir. Görüşmeler ve paylaşımlar özel olarak belirlenmiş zaman dilimlerinde  yapılır. 

Bu süreç tamamlandığında aileler önceden kararlaştırılan gün ve saatlerde onlar için hazırlanmış yerlerinde sınıfın işleyişini gözlemleyebilmektedirler.