Öğretmenin Özellikleri

Montessori sınıflarında öğretmen, alışılmış “öğreten” rolünden farklı bir konumdadır. Sistemde öğretmenler “rehber” olarak adlandırılır. Her şeyden önce öğretmen çevreyi hazırlayan kişidir. Çocukların çevre ile ilişki kurmalarından ve  deneyim kazanmalarından sorumludur. Çocuklara kaynak oluşturan ve sunan öğretmen, öğreten değil bir rol modelidir. Öğretmene düşen rol çocuğun davranışlarını gözlemlemek ve karakterine uygun şekilde dünyayı keşfedişine rehberlik etmektir. Montessori öğretmeni hoşgörü sahibidir, çocuğun yanlışlarının onun öğrenmelerinin bir parçası olduğunu bildiği için, yanlış yapmasına müsaade edecek kadar "sabır" içindedir.
Montessori öğretmeni "yavaş"tır. Bunun için öğretmen sınıfın içinde çocuğun biyolojik ritmini bozmadan, yavaş ve sekine içinde hareket eder. Öğretmen sessizdir ve Montessori okullarında sessizlik hâkimdir.
Her sınıfta Montessori eğitimi almış iki öğretmen görev alır. Eğitimin doğru şekilde gerçekleşmesi için  eğitimi olmayan eğitmenler veya stajer öğrencilerin sürece dahil olmasına izin verilmez.  Bu kişiler gözlem pencerelerinden ya da sınıfta onlar için ayrılmış yerlerde  gözlem yapabilirler.