Duyu Çalışmaları

Dünya üzerindeki tüm bilgileri duyularımız yardımıyla ediniriz. Maria Montessori bu anlamda duyuların hassaslaştırılmasına çok önem vermiştir. Dokunma, basınç, sıcaklık, koku, işitme, görme, stereognozi, denge ve tat duyularına yönelik hazırlanmış pek çok materyal mevcuttur. Dokunmanın özel bir önemi vardır. Dokunma kişinin eşyaya nüfus etmesini dolayısı ile de  evrenle entegrasyonunu sağlar. 0-6 yaş dönemi de duyuların gelişimi için bir duyarlılık evresini içerisinde barındırmaktadır.