İç Motivasyon

Montessori sisteminde ödül ve ceza uygulaması yoktur. Beynimizde zaten bir ödül mekanizması bulunmaktadır. Çocuk bir işi tamamlar ve beyinde birtakım maddeler salgılanarak bu öğrenme ve tamamlamanın mutluluğunu yaşar. Dışarıdan bir onaya ya da ödüle ihtiyaç yoktur. Dışarıdan verilen ödüller (her türlü aferin, övgüler, maddi ödüller dahildir) bu mekanizmayı kesintiye uğratır. Artık çocuk öğrenmenin hazzını yaşamaz ve bu ödüle ulaşmak için çalışır. Öğrenme deneyimi ikinci plana itilmiştir. Ayrıca sonraki denemelerin daha iyi olması gerekmektedir. Ödüllerin devamı için geçen süreç çocuğu kaygıya sürükler ve bir kısırdöngü oluşur. Ödül, övgü ve mükafatların sonu yoktur. Ayrıca olayın farklı boyutları da bulunmaktadır. Örneğin sınıf içerisinde ödüllendirilen bir çocuğun olması diğer çocukların ikinci plana itilmesi ve değersizleştirilmesini başlatır. Kıskançlık, kıyaslama ve yarışma başlamıştır. Cezalandırma ise artık terk edilmiş bir kara pedagoji uygulamasıdır.