Dil Çalışmaları
 
Dil çalışmaları sınıfa girdiği ilk günden itibaren başlatılır. Kelime haznesinin artırılması ve çocuklar için özel olarak hazırlanan sözcük kartları ilgili raflarda yer almaktadırlar. Ayrıca sabah toplantıları dil gelişimi için önemli zaman dilimidir. 
Montessori Eğitiminde çocuklar harflerin isimlerini öğrenmeden önce harflerin seslerini öğrenirler. Ses farkındalığı sağlanan çocukta hareketli alfabe ile yazma çalışmaları yapılır. Bu sırada kum tepsisi ve diğer çalışmalarla kalemle yazma için sinirsel altyapı düzenlenir. Okuma en son iştir ve okuma patlaması şeklinde kendiliğinden gelişir.