Çocuğa Koşulsuz Saygı

Montessori sınıfında eğiticiler çocuklara karşı koşulsuz bir saygı içerisindedirler (tercihleri, sözleri, hak ve özgürlükleri).   Ayrıca çocuklar birbirlerine karşı da saygılıdırlar.  Çocuklar eşyaların kullanımı veya çalışmalarının izlenmesi için birbirlerinden  izin alırlar. Grup sohbetlerinde çocuklar birbirinin sözünü kesmez, konuşmak istediklerinde izin alırlar. Eğiticiler de çocuklara saygı ile yaklaşır, onlarla konuşurken göz teması kurar, diz çökerek çocuk seviyesine gelir ve çocuğa önemli olduğunu hissettirir. Çocuğa verilen sözler mutlaka yerine getirilir.