Montessori Sınıflarında Doğal Çalışma Süreci

Çocuklar sınıfa girdiğinde ilk dakikalarda  hareket artar,  günün bu ilk dakikaları için daha önce  denedikleri, bildikleri işleri seçerler. Yaklaşık yarım saat kadar süren ve zihinsel ısınma turu olarak tanımlanan dönemin ardından sahte bitkinlik diye tanımlanan bir durgunluk dönemi gözlenir. Çocuk bu süreçte kendi haline bırakılır.  Bu dönem çocuğun yeni yapacağı çalışmalar için zihnini toparladığı çok değerli bir zaman parçasıdır. Bu süreçte kesinlikle çocuk rahatsız edilmemelidir. Yaklaşık  onbeş, yirmi dakika içinde yeni bir hareketlenme gözlenir. Artık beyin  yeni yapacağı daha karmaşık işler ve yapılanma için hazırlıklarını tamamlamıştır. Çalışmanın üçüncü dönemi konsantrasyonun en üst seviyeye ulaştığı bilişsel fonksiyonların geliştirildiği en verimli zaman dilimidir. 

Sınıf içindeki öğretmenler bu süreçleri dikkatle gözlemlemek durumundadırlar. Zira beyin bu dönemlerden birini tamamlamadan diğerine geçememektedir. Bu dönemlerden herhangi birinin kesintiye uğratılması o gün kat edilecek gelişmeyi engellemektedir.
 
Diğer çocuklar çalışmaya başladıktan sonra sınıfa gelen çocuk bu sürecin gerisinde olduğundan uyum sorunu yaşarken, arkadaşları da çalışmaları bölündüğü için rahatsızlık duyarlar. Çalışma  döngüsünün zamanında başlaması ve doğru tamamlanabilmesi için tüm çocuklar saat 09:30’dan önce okulda olmalıdırlar.